(029
2125
4600

post@nanhyfer.co.uk

Cyfieithu Nanhyfer

Croes Nanhyfer / Nevern Cross
Hafan
Home
Hanes
About us
Cwestiynau
FAQs
Telerau
T&Cs
Cysylltwch
Contact us

Click here to go to the English section of the page

Cwestiynau Cyson

Pwy sy’n gweithio i’r cwmni?

Faint fyddwch chi’n ei godi am gyflawni gwaith?

Faint o amser wnaiff hi gymryd i gwbwlhau’r gwaith?


Fedrwch chi hefyd gynnig gwasanaeth cyfieithu ar y pryd?


Sut fedrwn ni sicrhau fod y gwaith o safon?


Sut fedrwn ni anfon gwaith atoch i’w gyfieithu?


Pa raglenni cyfrifiadurol fyddwch chi’n eu defnyddio?


Pa ieithoedd fedrwch chi eu cyfieithu?


Hoffwn i chi roi pris i ni am gyflawni darn o waith cyfieithu – fedrwch chi ddarparu amcangyfrif ar ein cyfer?


Frequently Asked Questions

Who works for the company?

How much will you charge us?

How long will it take to complete the work?

Are you able to offer a simultaneous translation service?

How can we be sure of the quality of the work?

How can we send work to you to be translated?

Which computer programmes do you use?

Which languages can you translate?

We’d like you to provide us with a price for completing a piece of work – are you able to provide an estimate for us?

 

bryniau / hills

Click here to return to top of page

Nanhyfer Translation