(029
2125
4600

post@nanhyfer.co.uk

Cyfieithu Nanhyfer

Croes Nanhyfer / Nevern Cross
Hafan
Home
Hanes
About us
Cwestiynau
FAQs
Telerau
T&Cs
Cysylltwch
Contact us

Click here to go to the English section of the page

Cyfieithwyr o'r Gymraeg i'r Saesneg
ac o'r Saesneg i'r Gymraeg

Rydym yn ymfalchïo yn safon ein gwaith ac yng nghynhesrwydd ein gwasanaeth. Rydym yn gwmni teuluol bach a sefydlwyd yn 2001 a sydd wedi bod yn tyfu byth oddi ar hynny. Bellach mae ein cwsmeriaid yn cynnwys cwmnïau megis Theatr Brycheiniog a Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru.

Cyfieithu Nanhyfer a gyfieithodd llawer o'r deunydd ar gyfer nifer o gystadlaethau BBC Canwr y Byd Caerdydd. Ni hefyd fu'r cyfieithwyr ar gyfer sawl un o Gystadleuaethau Canwr Cymru.

Rydym hefyd wedi gwneud gwaith cyfieithu ar ran elusennau megis Rhwydwaith Twristiaeth Eglwysi Cymru a’r Gymdeithas Encilion yn ogystal ag ysgolion megis Ysgol Gyfun Gartholwg.

Un o'r gwasanaethau unigryw a gynigiwn yw cyfieithu dros y penwythnos ynteu dros nos, felly os oes gennych ddarn o waith sydd angen ei gyfieithu ar frys, yna cysylltwch â ni ac fe wnewn ein gorau i fod o gymorth. Gobeithio y medrwn fod o gymorth i chi. Os am ddarllen rhagor am y cwmni neu os oes gennych gwestiynau pellach, yna cliciwch ar y cysylltiadau er mwyn darganfod rhagor.

Translators of documents from Welsh into English and English into Welsh

We take great pride in our work and the friendliness of our service. We are a small family company, established in 2001, that has been growing ever since. By now our clients include companies such as Theatr Brycheiniog and National Dance Company Wales.

Nanhyfer translated the material for a number of the BBC Cardiff Singer of the World Competitions. We too were the translators for a number of the Wales Singer competitions.

We have also carried out translation work for charities such as Churches Tourism Network Wales and the Retreat Association.

One of the unique services we offer is to undertake translations overnight or over the weekend, so if you have work which needs to be translated urgently, then please get in touch and we'll do our best to be of assistance. We hope that we can be of service to you . If you’d like to find out more about the company, want further questions answered or would like to contact us, then just click on the links at the top of the page.

bryniau / hills

Click here to return to top of page

Nanhyfer Translation