(029
2125
4600

post@nanhyfer.co.uk

Cyfieithu Nanhyfer

Hafan
Home
Hanes
About us
Cwestiynau
FAQs
Telerau
T&Cs
Cysylltwch
Contact us

bryniau / hills

Beth yw eich telerau ar gyfer talu?

Yn gyffredin ein telerau talu yw 14 diwrnod. Fodd bynnag, os hoffech delerau talu amgen (hyd at 28 niwrnod) yn cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

Os oes gennych gwestiynau pellach, cliciwch yma

Tra’n bod yn ofalus tu hwnt gyda phob cyfieithiad, mae ein atebolrwydd am unrhyw wall o fewn cyfieithiad yn gyfyngedig i gyfanswm cost y cyfieithiad ac o gomisiynu Cyfieithu Nanhyfer i gyflawni gwaith cyfieithu rydych yn dynodi eich bod yn derbyn yr amod hon.

What are your payment terms?


Our standard terms for payment are 14 days. However, if you would like other payment terms (up to a maximum of 28 days) then please get in touch.

If you have any further questions then please click here

Whilst we take great care with every translation, our liability for any errors arising from the translation work undertaken is limited to the total cost of the translation and in commissioning Nanhyfer Translation to undertake translation, you signify your acceptance of this condition.

Nanhyfer Translation